PASSENGER SEAT

Bildene er ikke manipulerte  eller dobbelteksponerte,

- det er såkalte ICM, Intentional Camera Movements