DET LYSET VI IKKE SER

HVA GJØR AT VI IKKE SER LYSET?

© JON ØSTBY